אחות זקוקתו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אחות יבמתו הזקוקה לו לייבום, שדינה כאחות אשתו.

יבמה כל זמן שלא נתייבמה או שלא חלצה, נקראת "זקוקה", וכיון שזיקתה חלה על כל אחד מן האחים, אסור להם לישא את אחותה, שלגבי כל אח ואח "אחות זקוקתו" היא.

שני אחים שנשאו שתי אחיות, ושניהם מתו בלא בנים, ונפלו לייבום לפני אחיהם השלישי, אסורה כל אחת מהן להתייבם לו, לפי שהיא אחות זקוקתו, והרי היא כאחות אשתו; אבל אם אחת מהן אסורה על היבם באיסור ערווה, ונמצא שאינה זקוקה לו לייבום, מותר לו לייבם את אחותה, שאינה נקראת אחות זקוקתו, לפי שערווה אינה זקוקתו.