אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבין של חברו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חביב על האדם דבר מועט שעמל עליו, מדבר מרובה שהוא קונה מאחרים.


כתוצאה מכך: אדם שהפקיד פירות אצל חברו, וראה השומר שהפירות הולכים ונרקבים, או שהעכברים אוכלים מהם, לא ימכור את הפירות, כדי שהמפקיד יקנה בדמיהם פירות חדשים, שכן חביבים על האדם פירות מועטים של שדהו מפירות מרובים שהוא קונה מאחרים.