אדם עשוי שלא להשביע את עצמו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

דרכם של בני אדם לומר שהם חייבים כספים לאחרים, על אף שאינם חייבים, כדי שלא יחזיקום הבריות כעשירים.


כתוצאה מכך: אדם שמודה בפני עדים שהוא חייב כסף לחברו, ואחר כך בא חברו ותבעו - נאמן המודה לטעון שלא הודה אלא כדי שלא להשביע את עצמו.