אגד גוף

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אדם שעומד בשבת ברשות אחת ופשט את ידו לרשות אחרת וחפץ בידו, נחלקו חכמים, האם היד נגררת אחר הגוף, ויהא חשוב כאילו החפץ נמצא עדיין באותה רשות שהגוף עומד - "אגד גוף שמיה אגד", או שאין היד נגררת אחר הגוף - "אגד גוף לאו שמיה אגד".