אבני החושן

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שתים - עשרה אבנים טובות הקבועות בחושן.


אחד משמונת בגדי הכהן הגדול היה החושן. על צידו הקדמי של החושן, היו שתים עשרה משבצות זהב, הערוכות בארבעה טורים - שלוש בכל טור - והן ממולאות בשתים עשרה אבנים יקרות השונות זו מזו, באיכותן, ציבען וסגולתן.


על שתים עשרה האבנים היו מפותחים שמות י"ב שבטי ישראל. שבט אחד לכל אבן. כמו כן היה כתוב על החושן גם "אברהם יצחק יעקב" ו"שבטי יה". ויש מספר שיטות איך הם היו כתובים: שיטה אחת אומרת שעל האבן הראשונה היה כתוב "אברהם יצחק יעקב ראובן" ועל האבן האחרונה "בנימין שבטי יה" שיטה שניה אומרת שהתוספות היו כתובות על כל האבנים כאשר הכלל הוא שעל כל אבן יש שש אותיות: לכן באבן הראשונה יהיה כתוב: "ראובן א" וכדומה בשאר האבנים.


כיצד נחרטו שמות י"ב שבטי ישראל על האבנים: "תניא, אבנים הללו, אין כותבין אותן בדיו, משום שנאמר: "פתוחי חותם", ואין מסרטין עליהם באיזמל, משום שנאמר: "במלואתם", אלא כותב עליהם בדיו, ומראה להן שמיר מבחוץ והן נבקעות מאליהן, כתאנה זו שנבקעת בימות החמה, ואינה חסרה כלום, וכבקעה זו, שנבקעת בימות הגשמים ואינה חסרה כלום".


"תנו רבנן: שמיר זה - ברייתו כשעורה, ומששת ימי בראשית נברא, ואין כל דבר קשה יכול לעמוד בפניו".