אבן העזר סימן כו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אבן העזר סימן כו הוא הסימן הראשון בהלכות קידושין. כותרת הסימן היא "שלא לקדש בביאה, ואיסור ביאה על הפנוייה אפילו אם ייחדה".

סעיף א - אין האשה נחשבת אשת איש אלא על ידי קידושין כראוי.

סעיף ב - הכניס אשה לחופה בלי שקידשה לפני כן, אינה מקודשת (וי"א שמתקדשת על ידי כך).

סעיף ג - משנתקדשה אף בלא חופה נחשבת כאשת איש, וצריכה גט להתירה.

סעיף ד - אשה מתקדשת מן התורה בכסף שטר וביאה. וחכמים אסרו לקדש בביאה משום פריצות, ומכין אותו מכת מרדות אם עבר על כך. וכן אסור לקדש בלא ששידך תחילה.