אור ליום א' ח' סיוון ה'תש"פ
שידורים חיים מיוחדים לכבוד חג מתן תורה