תרומת מעשר

From ויקישיבה
Revision as of 11:00, 28 June 2012 by אריאל ביגל נ"י (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

עשירית שהלויים מפרישים לכהנים מן המעשר הראשון שניתן להם.


אכילתה[edit]

"תרומת מעשר" - אינה מותרת באכילה אלא לכהנים טהורים וכשהיא טהורה.


בימינו[edit]

בזמן הזה - הואיל ואין הכהנים רשאים לאוכלה מפני הטומאה, והואיל והמעשר אינו ניתן ללוי, לכן: א. הבעלים מפרישים עשירית מהמעשר הראשון; ב. את תרומת המעשר קוברים או עוטפים היטב ומשליכים לאשפה, כדין "תרומה גדולה".