תבנית:הידעת?/כ"ד אדר ה'תש"ף

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בזבוז כל ממונו על ארבע כוסות

המגיד משנה הלכות מגילה וחנוכה ד יב מסביר שהחיוב לבזבז כל ממונו על נר חנוכה וד' כוסות נובע מכך שהן מצוות הקשורות ל"פרסומי ניסא". האבני נזר חלק אורח חיים "סימן-תקא מסביר שבעוד בכל המצוות האדם יכול לצאת בהן ידי חובתו כדין "חישב לעשות מצווה ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה", בדיני פרסומי ניסא אין אפשרות לצאת ידי חובה מדין אונס. גם אם הקב"ה יחשב לאדם כאילו עשה את המצווה, בפועל האדם לא יצא ידי חובתו ולא פירסם את הנס לרבים ולכן חמור עניין זה והאדם צריך לבזבז עליו כל ממונו. ועיין עוד בערך ארבע כוסות.