רגליים לדבר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ביטוי תלמודי שמשמעו: יש יסוד וסמך להניח כן, מסתבר הדבר.


לדוגמא: לעניין אשה שבעלה הזהירה לבל תסתתר עם אדם מסויים, והיא הסתתרה עם אותו אדם. אם עד אחד מעיד שהאשה נבעלה לאותו אדם, הרי הוא נאמן, והיא נאסרת על בעלה לעולם, ואינה שותה את ה"מים המרים המאררים". הסיבה לכך היא, שבנסיבות אלה יש רגליים לדבר שאמנם האשה נבעלה לאותו אדם, מפני שכבר בעלה הזהירה לבל תסתתר עמו, והיא הסתתרה עמו, ונוסף לכך יש עד אחד שמעיד שנבעלה לו.