פרשת הקרבנות

From ויקישיבה
(Redirected from פרשיות הקרבנות)
Jump to navigation Jump to search

קטעים מן התורה, העוסקים בהקרבתם של קרבנות מסויימים, הנאמרים בקהילות שונות לפני תפילת שחרית.


בשולחן ערוך (אורח חיים סימן א סעיף ה) מובא: "טוב לומר... פרשת עולה ומנחה ושלמים וחטאת ואשם".


אמירת פרשת הקרבנות משמשת כתחליף להקרבה עצמה כמו שנאמר: "ונשלמה פרים שפתינו".


חז"ל קיבלו, שבזמן שבית המקדש חרב ואין אנו יכולים להקריב קרבנות, מי שעוסק בפרשיות אלו מעלה עליו הכתוב כאילו הקריבן, שנאמר: "זאת התורה לעולה, למנחה, לחטאת ולאשם" - "כל העוסק בפרשת עולה, כאילו הקריב עולה; כל העוסק בפרשת מנחה, כאילו הקריב מנחה...".


בפוסקים מובא, כי מצוה ללמוד את פירוש פרשת הקרבנות ואת פרטיה ההלכתיים, כדי שהאומר אותה יבין היטב את אשר הוא אומר.