עשוי לקבלה, טמא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כלי העשוי לקבל לתוכו, הרי הוא מקבל טומאה; אבל כלי שאינו עשוי לקבל לתוכו, אלא לכנוס דברים מפוזרים למקום אחד, אינו מקבל טומאה.