סת"ם

From ויקישיבה
Revision as of 11:32, 5 February 2009 by א"י (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

ראשי תיבות של ספרי תורה, תפילין ומזוזות, שהן דברים שיש חובה לכותבם בכתב אשורי: ספרי תורה לקרוא בהם, תפילין להניחם ומזוזות לשים על הבתים.

הכותב את הסת"ם נקרא "סופר סת"ם". עלוי להיות בקי בדינים הרבים שיש בכתיבת סת"ם, ולצורך כך עליו לעבור מבחנים ולקבל תעודת הסמכה. מחמת רוב הדינים שלא בכולם אפשר להבחין בכתיבה (כמו "כסידרן", "לשמה", קידוש שמות, דיני חק תוכות) אלא תלויים ביושרו של הכותב - אין לקנות סת"ם מאדם שאינו ירא שמים ומוסמך.

סת"ם כותבים על קלף העשוי מעור של בהמה כשרה, בדיו שחור המורכב מקנקנתום ומי עפצים ובקולמוס של קנה כשר או נוצת עוף טהור.

בכתיבת סת"ם יש להזהר לכתוב "לשמה", ועל ידי הראוי לדבר (כלומר איש יהודי שהוא בר מצוות, להוציא גויים, קטנים ונשים).

תפילין ומזוזות יש להקפיד לכתוב "כסידרן" - לפי הסדר, אך ספרי תורה אין צורך לכתוב כסדרן.