ספר סדר הדורות

From ויקישיבה
Revision as of 12:20, 4 July 2016 by 2001:470:6b12:b0::76 (talk) (תיקון לשוני)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

ספר סדר הדורות חובר על ידי רבינו יחיאל בן רבינו שלמה היילפרין, אב"ד דק"ק מינסק, נולד בערך בשנת ה'ת"כ - (1660 - 1746). ראה אור לראשונה בשנת תקכ"ט (1769), ואח"כ גם בוורשה בשנת איש צדיק תמים היה בדרתיו לפ"ק, דהיינו שנת 5,644 לבריאת העולם (1884). מהדורה נוספת היא משנת תשט"ז, של הוצאת ספרים תורה ודעת יפו - ירושלים. בסה"כ נדפס תשע פעמים.

הספר הוא אלמנך אשר מטרתו לתאר את תולדות האנושות על פי שנות הבריאה. המחבר הספיק לכלול את האירועים עד לשנת ה' תנ"ו (1695). הרב היילפרין מציין שהוא כולל באלמנך גם את "קורות העולם" וכן מובאים בו ערכים כמו: אפלטון, אלכסנדר מוקדון ואפילו "מעשה ישוע הנוצרי".

הספר בן 384 עמודים כולל מפתחות לפי שמות, לפי מחברים תוך התבססות על מגוון מקורות. המחבר מציין כי המקורות לספרו הם שבעה חיבורים קדומים:

  1. ספר הישר
  2. ספר היוחסין השלם, עם סדר עולם רבא וזוטא
  3. ספר שלשלת הקבלה
  4. ספר צמח דוד
  5. ספר שפתי ישנים
  6. ספר גלגולי נשמות
  7. ספר גלילות ארץ ישראל