מכין אותו עד שתצא נפשו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מי שמסרב לקיים מצות עשה, בית הדין מכים אותו בלא אומד ובלא מספר, עד שיסכים לקיימה.


יש אומרים, כי "עד שתצא נפשו", הכוונה: עד ולא עד בכלל (אור שמח, הלכות גירושין, פרק ב, הלכה כ, ד"ה לכן); ויש אומרים, כי הכוונה: עד ועד בכלל, ואת המתעקש במרדו מכים אפילו עד צאת נפשו, כלומר, שבית הדין מכים אותו עד שיסכים לקיים את המצוה, אפילו אם תצא נפשו ממכות אלה, אם יעמוד בסירובו (ראה: משובב נתיבות סימן ג, ס"ק א, ד"ה עוד).