מיקרופדיה תלמודית:בית הניצוץ

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
ערך זה הוא מתוך המיקרופדיה התלמודית - חלק ממיזם האנציקלופדיה התלמודית בוויקישיבה.

עורך ראשי: הרב פרופ' אברהם שטינברג
הערך הוגהּ ע"י הגרז"ן גולדברג שליט"א וצוות ת"ח ולא ניתן לעורכו ישירות.
הינכם מוזמנים להשתתף בעריכתו באמצעות דף השיחה.
EnTalMicSml.jpg
הפרוייקט מתקיים בשותפות עם מפעל הפיס התומך ומסייע לקידום האמנות והתרבות בישראל.

הגדרה[1] - בנין בעזרה, או בצדה, בבית המקדש, בבית שני

המבנה

בית הניצוץ (ראה תמיד א א; מידות א א) היה עלייה הבנויה בכותל הצפוני של העזרה, בצד השער הסמוך למערב הנקרא שער הניצוץ (רמב"ם בית הבחירה ח ה; רע"ב תמיד שם, ומידות שם).

העלייה היתה בנויה על גבי בנין כמין אכסדרה שהיתה שם (מידות א ה; יומא יט א). דהיינו שאותו בנין היה פרוץ מרוח אחת (פירוש הרא"ש תמיד א א; ראב"ד תמיד א א ד"ה בית הניצוץ; המפרש לתמיד כו ב), או שהיה פרוץ מכל הצדדים (המפרש לתמיד שם. וראה ערך אכסדרה).

האם היה בעזרה

שני כתלים - אחד מצד זה, ואחד מצד זה לשער - היו בולטים ויוצאים מחוץ לחומת העזרה, לצד הר-הבית (ראה ערכו), והעלייה היתה בנויה על גבי אותם שני הכתלים (הרע"ב מידות שם)[2].

יש שכתב שמקצת הבנין היה בעזרה (המפרש לתמיד כו ב).

ויש שכתב ששני הכתלים שמזה ומזה לשער היו לצד פנים, בתוך העזרה (תפארת ישראל תמיד א א, ומידות א ה)[3].

הטעם שעשו בית הניצוץ עלייה

לפי ששם היו הכהנים שומרים (ראה להלן), ושמירת הכהנים היא במקום גבוה (המפרש לתמיד כה ב, ושם כו ב. וראה ערך בית המקדש: שמירתו).

או כדי שלא יהיה קדוש, שגגות ועליות לא נתקדשו (ראה ערך גגין ועליות), ויוכלו הכהנים לישב שם (ראב"ד תמיד א א, בשם ר"ש חסיד ור"י בר שמואל).

או משום שמקום העזרה היה צר שם (הראב"ד שם. וראה ערך בית אבטינס).

הטעם שנקרא בית הניצוץ

על שם שניצוצות השמש מנצנצים באכסדרה, שהיתה פתוחה, והיתה בה אורה מרובה (הרא"ש תמיד א א; ראב"ד שם, בשם ר' יצחק ב"ר ברוך).

על שם שהיו עושים בבית הניצוץ מדורה קטנה לשם קיום האש שעל המערכה (ראה ערך אש תמיד), ומדורה זו היתה קטנה כניצוץ[4] לגבי המדורה הגדולה שבבית-המוקד [ראה ערכו] (באר שבע תמיד א א)[5].

פתחיו

פתח היה לבית הניצוץ לחֵיל [ראה ערכו] (מידות א ה, המפרש תמיד כו ב. וראה הגירסא ביומא יט א, ובהגהות הב"ח שם), שהיו יורדים ממנו במדרגות לחֵיל (תפארת ישראל מידות שם אות מא).

ויש אומרים שהפתח היה בכתלים של האכסדרה שלמטה מהעלייה (רע"ב מידות שם).

מלבד פתח זה היה לו גם פתח לעזרה (רא"ש מידות שם)[6].

שמירת כהנים בו

בית הניצוץ הוא אחד משלשה המקומות שהיו הכהנים שומרים שם את בית המקדש (תמיד א א; מידות א א. וראה ערך בית המקדש: שמירתו, אם גם הלוים שמרו שם).

הערות שוליים

  1. ג, רמד2 – רמה1.
  2. וראה ספר חנוכת הבית אות טז ששני עמודי שיש היו אצל שתי מזוזות השער מבחוץ, ועליהם תקרה, ועל גבה בית הניצוץ.
  3. וכן נראה בראב"ד תמיד א א שכתב שבית הניצוץ היה בקודש.
  4. וְהָיָה הֶחָסֹן לִנְעֹרֶת וּפֹעֲלוֹ לְנִיצוֹץ (ישעיה א לא), וכתב הרד"ק שם: הנצוץ אינו אש שיעמוד אלא מעט והוא כבה.
  5. וראה ספר זכרון מנחם ריש תמיד שכתב שנקרא כך לפי שהניצוצות היו מנתזים עד שם מבית המוקד. וראה עוד עזרת הכהנים מידות א ה.
  6. וראה תפארת ישראל שם שכתב שלא היה לו כל פתח לעזרה.