מילון הראי"ה:יושר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

האור והצדק [עפ"י ע"ר א קעו]. המוסר השלם ודעת ד' וכל המדות העליונות הנמשכות מהם [ע"א ג ב צא]. להיות הנפש דבקה בעצם טבעה בשיווי קדושת התורה [עפ"י ע"א א ה פח].

מרום היושר[edit]

הקושט והאור, הקודש והטוב, להיות מבלט את החותם הנצחי, את האמת, חותמו של הקב"ה [ר"מ כו].

יושר וצדק[edit]

הסדר הטוב והמעולה המסבב טוב לכל, שהוא קשור יפה באמתת המציאות וברעיון הלב ביחש המעולה שלפי גודלו ותפארתו אנו קוראים אותו ומתגלה בו חפץ ד' [מ"ה אהבה ג]. ע' במדור מדרגות והערכות אישיותיות, ישר. ע"ע טוב, הטוב והיושר. יושר פנימי - אדם מישראל ימצא אותו לפי אותה המדה שאורה של תורה במעשה ובעיון התרחבה בלבבו, ולפי הערך שהמדות הטובות נקבעו עמוק בנפשו [אג' א כט].