מילון הראי"ה:אל יבא בכל עת אל הקודש (כינוי) (שפירש בזוהר שאין ליחד כל עת אל הקודש)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שפירש בזוהר [1] שאין ליחד כל עת אל הקודש - עיקר ההתגלות שיש בהנהגה שמתראה לנו על ידי חליפות הזמנים, אי אפשר לומר על כל מה שמתגלה, שמנצח באיזה זמן, שזהו ראיה שכך הוא דרך ד', ושצריך ללכת עמו. כי אם לפעמים מתגלה הזמן בצורה כזאת שצריך דוקא ללכת כנגדה ולהרחיקה. על כן אל יבא בכל עת הקודש, כי אם יבחין תחילה, אם המתגלה בתוך העת הוא באמת דרך ד' צריך להרחיבה ולקשרה בכל דרכי ההוראה והעבודה, ואם מה שמתגלה הוא נגד דרך ד' היסודית צריך להרחיקה, ולעלות במעלה אחרת ולבא על ידה אל הקודש [קבצ' ב קג].

הערות שוליים[edit]