מילון הראי"ה:אור התורה(נבואתו־של־משה)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
ערך זה עוסק באור התורה(נבואתו של משה). אם התכוונתם למשמעות אחרת, עיינו בערך אור התורה (פירושונים).

נבואתו של משה, לא בחידות, ולא בחלום, ולא במראה נבואית מודרגת, כי אם דוקא בהתודעות של פה אל פה אדבר בו, המיחדת את כנסת ישראל בעולם מכל גויי הארץ, ומיום אשר ברא אלהים אדם על הארץ מקצה השמים עד קצה השמים. האור האיכותי, הנפלא בטהרתו, בחוזק הראותו, ובהוד חותמו הריאלי, המבטא בכל את הדר אמתת אצילותו, ממנו נשאבת כל נבואה וכל רוח הקדש בכל הדורות ובכל הזמנים, עד עולמי עד. אור החיים מעולם עד עולם [עפ"י א"ק ב תקנא־ב]. אורה של תורה - דעת ד' העליונה [שם א סג]. ע' במדור זה, אורה של תורה.