מילון הראי"ה:אורך ימים (כינוי) (תאר למעלה שבמצוות כאורך ימינו לעומת חיינו)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כל הימים בעמדם בצביונם המלא, (בהיותם) בתוכן העליון, בקשר החיים עם הנצחיות האלהית, (ששם) אין הזמן עובר, הכל קיים, (כש)כל העשוי בהם עומד ומזהיר, ומשביע את הנשמה זיו וצחצחות ושובע נעימות. מלוא הימים, (כאשר) הצירוף של כל השיגוב, שנעשה מכל פרטי החיים בטוהר קדושתם, מתעלה בזיו ונהורא בהירה [עפ"י ע"ר ב עח].

באורך ימים[edit]

כלולים הם כל הימים וכל ההשפעות, כל ההופעות וכל ההזרחות, כל המדעים וכל ההרגשות, כל צדדי ההסתכלות, וכל ארחות הדעה [א"ק א סו].