מילון הראי"ה:אהיה אשר אהיה (כינוי)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אותה הצפיה למרחוק, אשר כל עבר, כל הוה, וכל עתיד יערך לעומתה, המתמלאת מזוהר אותו העתיד המאושר שיתגלה, שהוא באמת היה הוה ויהיה תמיד, המאחד במעלה עליונה את כל הדמיונות, את כל השכליות, ואת כל ההופעות שבכל קדש וקדש קדשים [עפ"י א"ק א רפב]. אמונת ישראל, האידיאל של האמונה, אמונת העתיד, הגבוה באין־ערוך מתוכן של אמונה בהוה, "שער החמישים" [עפ"י א' קכח]. ע"ע אמונה, "אומן". ע"ע אמונה, "אמונת אומן".