מילון הראי"ה:אדם הראשון לפני החטא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

האדם בהויתו העליונה בהיותו מואר הארה רוחנית לפי תכונת עצם נשמתו והנשמה במילוי החיים מוארה היא חוצה לגויתו ופנימה [א"ק ב שפה]. ע' במדור פסוקים ובטויי חז"ל, נשמות חדשות. ושם, נשמות ישנות.