לא פלוג אורייתא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

"לא פלוג אורייתא" הוא ביטוי בארמית שמשמעותו: כאשר התורה קבעה דין מסוים בגלל טעם מסוים, אף במקום שלא שייך הטעם הדין נשאר.

לדוגמא: המהרש"א, בבבא קמא עט, ב, מסביר כך את הדין של תשלום חמישה על גניבה וטביחה של שור. הגמרא שם מסבירה כי טעם ההבדל בין שור לשה הוא שבגניבת השה הגנב התבזה כיון שהרימוֹ על כתפיו. המהרש"א שם שואל שלפי זה שור קטן שנושאו על כתפיו היה ראוי שישלמו עליו ארבעה ולא חמישה, ומתרץ ש"לא פלוג אורייתא".

ראה עוד[edit]