לא מקדמינן פורענותא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

זמן שנקבע לזכר צרה, שחל להיות בשבת, אין מקדימים אותו לפני השבת, אלא דוחים אותו לאחר השבת.


כגון: צום תשעה באב שחל להיות בשבת, דוחים אותו לאחר השבת, ואין מקדימים אותו לפני השבת. והוא הדין לשאר הצומות שחלים בשבת, שהם נדחים לאחר השבת, מלבד תענית אסתר שחלה בשבת, שאין דוחים אותה ליום ראשון, לפי שפורים חל בו, אלא מקדימים אותה ליום חמישי.