כל לא ידענא, פשיעותא היא

From ויקישיבה
Revision as of 17:46, 11 December 2008 by Yeshivaorgil bot (talk | contribs) (שינוי שם הקטגוריה מ:"תורנית מרוכזת" ל"אנציקלופדיה תורנית מרוכזת")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

שומר שאומר לבעל הפקדון: "איני יודע היכן הנחתי את הפקדון" - הרי זו פשיעה בשמירת הפקדון. ולכן, אין השומר יכול לומר לבעל הפקדון שימתין עד אשר ימצא את פקדונו, אלא עליו לשלם מיד את ערך הפקדון, לפי שכבר התחייב השומר כפושע בשמירה.