כל המטלטלין מביאין את הטומאה בעובי המרדע

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מטלטלים המאהילים בראשם האחד על המת ובראשם האחר על דברים טהורים, אם עוביים של המטלטלים המאהילים הוא כעובי מלמד הבקר, הרי הם מטמאים את הדברים הטהורים.