כל דבר שנעשית מצוותו אין מועלים בו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כל דבר של הקדש, לאחר שנעשתה בו המצוה האמורה בו, פקעה קדושתו ממנו, ואין בו משום מעילה.


לדוגמא: אדם שנהנה מ"נסכים", לאחר שירדו לשיתין (ליסודות המזבח, דרך הנקב שהיה בספל שעל המזבח) - לא מעל בהם, לפי שכבר נעשתה מצוותם ופקעה מהם קדושתם.