יום הכניסה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ימי שני וחמישי בשבוע, שבהם היו בני הכפרים מתכנסים בעיירות גדולות להביא את דיניהם לפני בתי הדין, היושבים לדון בכל ימי שני וחמישי מתקנת עזרא.


יש מפרשים, שימי שני וחמישי נקראים ימי הכניסה, לפי שבני הכפרים היו מתכנסים בהם בעיירות לתפילה בציבור ולקריאת התורה.