יהודה ועוד לקרא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

וכי המקרא צריך סיוע ממנהג שביהודה? - ביטוי תמיהה בתלמוד, שמשמעו: וכי לאחר שהובא פסוק מן המקרא כמקור לדין מסויים, צריך להביא סיוע מן העובדה שגם במקום פלוני נהגו כך? - ובהשאלה: וכי לאחר שהובא מקור מבוסס או ראיה מבוססת, צריך להביא בנוסף גם מקור בלתי מבוסס או ראיה בלתי מבוססת?