יבוא בעל השור ויעמוד על שורו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בעל הדין צריך להיות נוכח בדינו.


אין מקבלים עדות, אלא בפני בעל הדין, שנאמר לגבי שור (שמות כא, כט): "והועד בבעליו ולא ישמרנו" - אמרה תורה: יבוא בעל השור ויעמוד על שורו. כלומר: תישמע העדות לגבי השור בנוכחות בעליו.


יש שהסבירו בטעמה של הלכה זו, שכאשר העד מוסר את עדותו בנוכחותו של בעל הדין שהוא מעיד עליו, "לא יוכל להעיז, וישים על לבו אמיתת הדברים להגיד האמת".