חדא קתני

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ביטוי תלמודי שמשמעו: דבר אחד התנא שונה, אין כאן שני דברים כי השני אינו אלא ביאור לראשון וכדומה.


לדוגמא: במסכת בבא מציעא (ב, א) שנינו: "שנים אוחזין בטלית, זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי..." ומקשה הגמרא: "למה לי למתנא זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, ליתני חדא"? ומשיבה הגמרא: "חדא קתני: זה אומר אני מצאתיה וכולה שלי וזה אומר אני מצאתיה וכולה שלי".