זורק

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

איסור זריקת חפץ בשבת מרשות היחיד לרשות הרבים, או מרשות הרבים לרשות היחיד, או ברשות הרבים למרחק ארבע אמות. מלאכה זו הינה תולדה של מלאכת הוצאה. לדעת הירושלמי, זריקת ארבע אמות ברשות הרבים הינה אב מלאכה, שהרי היתה במשכן "שהיו תופרי יריעות זורקים מחטיהם זה לזה חוץ לארבע אמות ברשות הרבים".