הפוגמת כתובתה לא תפרע אלא בשבועה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אשה שבאה לגבות כתובתה, והיא מודה שקיבלה כבר מקצתה, ותובעת את השאר, ובעלה טוען שכבר פרע לה את כל הכתובה - אין פורעים לה את יתרת הכתובה שהיא תובעת אלא בשבועה[1].

הערות שוליים[edit]

  1. לפי שהפורע חובו מדייק לדעת כמה הוא נותן, ואילו הנפרע אינו שם לבו לדייק כמה קיבל, וזו הואיל והיא מודה שנפרעה במקצת, אפשר שקיבלה יותר מאותו סכום שהיא מודה בו, לפיכך הטילו חכמים שבועה עליה כדי שתדייק (כתובות ח, ב).