היזק ראיה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

נזק הנגרם לאדם מתוך שהוא נחשף לעיני זרים ברשותו הפרטית. יש אומרים כי "היזק ראיה - שמיה היזק", ויש אומרים כי "היזק ראיה - לאו שמיה היזק". להלכה: "היזק ראיה - שמיה היזק", ולכן במקרים שונים ניתן לנקוט באמצעים שמטרתם למנוע את ההיזק.


לדוגמא: שני אנשים שיש להם חצר בשותפות, וחילקו ביניהם את החצר (בין "חצר שיש בה דין חלוקה", כלומר: חצר שיש בה לכל הפחות ארבע אמות על ארבע אמות לכל אחד מן השותפים, מלבד ארבע אמות לפני כל פתח, שבכגון דא רשאי אחד מהשותפים לתבוע חלוקת החצר ביניהם, ובין "חצר שאין בה דין חלוקה", כלומר שאין בה כשיעור הנ"ל, שאין אחד מהם יכול לתבוע חלוקת החצר ביניהם, אלא שנתרצו שניהם לחלק ביניהם את החצר), רשאים הם לכפות זה את זה להשתתף בבניית מחיצה באמצע החצר, באופן שלא יוכל אחד מהם לראות את הנעשה ברשות חברו, לפי ש"היזק ראיה שמיה היזק".