דת יהודית

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

דת יהודית היא דרכי הצניעות, אשר אינם כתובים בתורה ואינם אסורים מן התורה, שנהגו בהן בנות ישראל.

אשה שעוברת על "דת יהודית", כגון שיוצאת לרשות הרבים כששיער ראשה אינו מכוסה דיו כפי שנוהגות בנות ישראל, או שעושה מלאכתה שלא בצניעות הדרושה לבת ישראל, או שמטיילת עם בחורים, או שמדברת עמהם דברי בטלה - רשאי בעלה לגרשה ללא תשלום דמי כתובתה.