דרוש וקבל שכר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מצות תלמוד תורה נוהגת גם בלימוד דברים שאינם הלכה למעשה. לדוגמא: יש מי שאומר, כי "בן סורר ומורה" ו"עיר הנידחת" - מעולם לא היו ולעולם לא יהיו. ואף על פי כן "דרוש - עסוק בהלכותיהם - וקבל שכר". כך גם לגבי לימוד דינים שאינם נוהגים בזמן הזה, כדיני מיתות בית דין, דיני זבחים ומנחות ושאר דיני המקדש. כך גם לגבי לימוד דינים שלא נפסקו להלכה. כך גם לגבי לימוד תקנות חכמים שהתבטלו. כך גם לגבי לימוד דינים שלא נאמרו לדורות.