דינים

From ויקישיבה
Revision as of 23:26, 5 April 2012 by אריאל ביגל נ"י (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

משפטים שבין אדם לחברו, שנצטוו ישראל עליהם במרה או בסיני, ושאף בני נח הוזהרו עליהן.