Difference between revisions of "דבר שהצדוקים מודים בו"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
 
m (שינוי שם הקטגוריה מ:"תורנית מרוכזת" ל"אנציקלופדיה תורנית מרוכזת")
 
Line 13: Line 13:
  
  
[[קטגוריה:תורנית מרוכזת]]
+
[[קטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת]]

Latest revision as of 16:24, 11 December 2008

דין המפורש בתורה שבכתב, או הנדרש מתוכה בפירוש, או שהכל יודעים אותו משיקול הדעת.


אין הוראה בדבר שהצדוקים מודים בו נחשבת הוראה, ולא הוראה בטעות אם טעו בו. ולכן, למשל, בית דין ששגגו בהוראה והתירו דבר שהצדוקים מודים בו שהוא אסור, אין הם חייבים בפר העלם דבר של ציבור. הסיבה לכך היא: "זיל קרי בי רב הוא", כלומר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים שהדבר אסור, ועל כן מתייחסים להוראת בית הדין כאילו לא הייתה כל הוראה.


כמו כן, בדיני נפשות, אם לאחר שגמרו בית דין את הדין, ופטרו את הנידון, נודע שטעו, אין סותרים את דינו, ואין מחזירים את הדין. זאת רק אם טעו בדבר שאין הצדוקים מודים בו, אבל אם טעו בדבר שהצדוקים מודים בו, מחזירים את הדין ודנים אותו מחדש, שכן טעות בסיסית מעין זו, אינה נחשבת לדין.