דברים בטלים

From ויקישיבה
Revision as of 13:36, 5 September 2012 by יוסף שמח בוט (talk | contribs) (טיפול בסוגריים מיותרים בתבנית:מקור)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

שיחות חולין שאין בהם כל צורך ותועלת, בניגוד לדברי תורה, דברי חכמה, דיבורים שיש בהם צורך ותועלת ודיבורים אסורים.


הראשונים חילקו את הדיבור לחמשה חלקים: א. "דיבור של מצוה", כלימוד התורה; ב. "דיבור של איסור", כשקר ולשון הרע; ג. "דיבור האהוב", כמוסר ומידות; ד. "דיבור המותר", כלומר: דיבורים שיש בהם צורך ותועלת, כענייני פרנסה ושאר צרכיו של אדם; ה. "דיבור הנמאס", כלומר: דברים בטלים, שאין בהם כל צורך ותועלת, כגון: ממה מת פלוני ואיך התעשר אלמוני וכיוצא בזה.


על הפסוק בדברים (ו, ו - ז) "והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך... ודברת בם", דרשו חכמים: "בם" - בדברי תורה, ולא בדברים בטלים. ואמרו חכמים: "כל מי שעוסק בדברי תורה ופוסק על דברי שיחה בטלה, מאכילים אותו גחלי רתמים".