ברכת החודש

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הכרזה מתי יחול ראש חודש הבא, ותפילה שיחדש ה' עלינו את החודש הבא לטובה ולברכה, שאומרים בשבת שלפני ראש חודש.


בשבת שלפני ראש חודש (מלבד השבת שלפני ראש חודש תשרי), אומרים את "ברכת החודש". היא נאמרת לפני תפילת מוסף ומודיעים בה מתי יחול ראש חודש. טוב לדעת בשעה שמברכים את ברכת החודש, אימתי בדיוק יחול מולד הלבנה. ישנן קהילות שבהן נוהגים להודיע אותו, בשעה שמברכים את ברכת החודש. בנוסח ברכת החודש מוסיפים תפילה, שיחדש ה' עלינו את החודש הבא לטובה ולברכה.