ביטול רשות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אחד מדיירי החצר שלא עירב עם שאר דיירי החצר, הריהו אוסר עליהם להוציא בשבת מבתיהם לחצר או להכניס מהחצר לבתיהם; ואולם, אם אותו דייר ביטל את רשותו לשאר הדיירים, כולם מותרים להוציא ולהכניס מן הבתים לחצר ומן החצר לבתים.


בגדר הביטול נחלקו תנאים: יש אומרים שביטול זה הוא הקנאה, שמקנה את רשותו לשאר בני החצר. לדעתם, אסור לבטל רשות בשבת, שהרי זה דומה למקח וממכר שאסור בשבת; ויש אומרים שהביטול הוא סילוק רשות, שאותו דייר מסתלק מרשותו. לדעתם, מותר לבטל רשות בשבת, שכן להסתלק מהרשות מותר בשבת.