ביאת אליהו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הגעת אליהו הנביא באחרית הימים. נאמר במלאכי (ג, כד): "הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא". מטרות בואו של אליהו הם: א. לבשר את ביאת המשיח; ב. למשוח את המשיח למלך; ג. להשיב את ישראל בתשובה; ד. לעשות שלום בעולם; ה. להעמיד לישראל צלוחית המן, מי נידה, צלוחית שמן המשחה ומקלו של אהרון; ו. להחיות מתים; ז. לסמוך את חכמי ישראל לשם כינון הסנהדרין; ח. לברר ספקות בהלכה ולגלות את טעמי הדינים; ט. לברר ספקי מציאות שאמרו עליהם: "יהא מונח עד שיבוא אליהו".


באשר למועד בואו, נחלקו רבותינו: יש אומרים, כי אליהו יתגלה שלשה ימים לפני ביאת המשיח; ויש אומרים, כי יתגלה הוא יום אחד בלבד לפני ביאת המשיח. לעומתם סוברים אחרים, כי קודם יבוא המשיח ורק לאחר מכן יתגלה אליהו; ויש סוברים, כי אליהו והמשיח יבואו יחדיו.