בטל טעם לא בטלה תקנה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תקנת חכמים, אף על פי שבטל טעמה לא בטלה התקנה.

הגבלות לדין זה[edit]

כתב בשש"כ (פרק מב הערה יג) שבדבר שכתוב טעמו במקום שכתוב איסורו לא אומרים בזה שצריך גדול בחכמה ובמנין לבטל התקנה אלא כיון שבטל הטעם בטלה התקנה. והביא מקור לדבריו: רדב"ז מרים ב ב, מגן אברהם תרצ כב.

נושאים קשורים[edit]

"לא פלוג רבנן".