בהמה טמאה

From ויקישיבה
Revision as of 23:32, 19 March 2023 by Wikiboss (talk | contribs) (ביטול גרסה 159207 של 93.172.21.75 (שיחה))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

בהמה טמאה היא בהמה האסורה באכילה, בהמה שאין בה את שלושת הסימנים של הבהמה הטהורה: מעלת גרה, מפרסת פרסה ושוסעת שסע פרסה. כגון: הגמל, השפן, הארנבת, החזיר.

מקור הדין: "זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ כל מפרסת פרסה ושסעת שסע פרסת מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה את הגמל כי מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס טמא הוא לכם ואת השפן כי מעלה גרה הוא ופרסה לא יפריס טמא הוא לכם ואת הארנבת כי מעלת גרה הוא ופרסה לא הפריסה טמאה הוא לכם ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ושסע שסע פרסה והוא גרה לא יגר טמא הוא לכם מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו טמאים הם לכם" (ויקרא יא, א-ח).