בהמה דקה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בהמה ממין הבהמות הקטנות, מיני צאן.


גידולה בארץ ישראל[edit]

גזרו חכמים שלא יגדל אדם בהמה דקה בארץ ישראל, מפני יישוב הארץ, שהבהמות אוכלות את כל הנקרא בדרכן. (חו"מ ר"ס תט)

בזמן הזה[edit]

עי' שו"ת יביע אומר ח"ג חו"מ סי' ז