אשרה

From ויקישיבה
Revision as of 21:43, 23 June 2018 by שלומי (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

שם כולל לאילן של עבודה זרה. שאול משם אלילת העצים הכנענית.

  1. אילן שניטע מתחילה לשם עבודה זרה. ודינו, שאם נטעו עכו"ם - נאסר מיד, אף על פי שלא עבדו, ואם נטעו ישראל - אינו נאסר עד שיעבדנו.
  2. אילן נטוע שעבדוהו לשם עבודה זרה. ודינו, שהתוספת שניתווספה באילן אחר שכבר נעבד - אסורה.
  3. אילן שהועמדה תחתיו עבודה זרה. ודינו, שהוא אסור בתורת משמשי עבודה זרה.