אין פוסקין על הפירות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

קונה שבא לתת מעות למוכר, כדי שזה יספק לו סחורה לאחר זמן, אם אין הסחורה בידי המוכר, ועדיין לא נקבע מחירה בשוק, אסור לקצוץ לה מחיר, שמא תתייקר אחר כך, ונמצא שמוכר לו בשער הזול בשכר מעותיו שהקדים לו.


ברם, אם מחיר הסחורה קבוע בשוק, אף על פי שלמוכר אין עדיין את הסחורה, או אם הסחורה נמצאת בידי המוכר, אף על פי שמחירה עדיין אינו ברור בשוק - מותר לפסוק על הסחורה שיתן לו.