אין אדם רואה חובה לעצמו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אין דעתו של אדם נוטה לחייב את עצמו אלא לזכות את עצמו.


אסור לדיין לקחת שוחד, אפילו כדי לזכות את הזכאי ולחייב את החייב, לפי שהשוחד גורם למקבלו שדעתו תתקרב לדעתו של נותן השוחד עד כדי כך שייחשב נותן השוחד על המקבל כגופו, ונמצא שאפילו אם יתכוון הדיין לדון דין אמת - לזכות את הזכאי ולחייב את החייב, הדבר ייבצר ממנו, לפי שאין אדם רואה חובה לעצמו.