אדם עשוי שלא להשביע את בניו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

דרכם של בני אדם לומר שהם חייבים כספים לאחרים, על אף שאינם חייבים, כדי שבניהם שיירשו אותם לא ייראו בפני הבריות כעשירים.


כתוצאה מכלל זה: חולה הנוטה למות שאמר: "מנה לפלוני בידי", אין נותנים מנה לאותו פלוני מנכסיו אחר מותו, מפני שאדם עשוי לומר כך בשעת מיתה, כדי שלא להשביע את בניו.