אגב אונסיה גמר ומקנה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מי שכפוהו למכור דבר מה, ואפילו תלוהו, עד שמכר את הדבר, מכירתו מכירה, ואינו יכול לחזור בו לאחר מכן בטענה שלא נתכוון למכור, משום שעל ידי היסורים, גמר בלבו להקנות, שהרי אין לו הפסד, משום שמקבל תמורה כנגד מה שמכר.